Agri-e-Logo-horizontal
English 
Kjente ressurser – store muligheter

Foredling av biogass

Foredling av biogass

Fornybar energi til veksthus

Fornybar energi til veksthus

Landbruksrelatert industri

Landbruksrelatert industri

Hydrogenproduksjon

Hydrogenproduksjon

shutterstock_135382307

Agri-e - Framtidens Energileverandør

Agri-e foredler biogass til følgende høyverdige produkter:
  • ​Grønn Hydrogen
  • Strøm
  • Varme
  • CO2 for bruk i veksthus​ og andre formål
Våre anlegg har meget høy virkningsgrad, og gir store reduksjoner ​i utslipp av metan, CO2 og NOx til atmosfæren. Nedenfor er en kort beskrivelse av hvorfor vi gjør det og hvordan vi tenker.
 
Kan vår høye levestandard kombineres med bærekraftig utnyttelse av jordens ressurser?

Vi ønsker alle en bedre og tryggere fremtid for oss selv og våre etterkommere. I dag ser vi med all tydelighet nødvendigheten av å overlevere jorden i bedre forfatning til fremtidige generasjoner enn utviklingen tilsier. Samtidig ønsker vi å beholde vår høye levestandard.
 
Agri-e bidrar til dette gjennom vårt produkt og forretningsmodell.
 
En av nøklene til en bærekraftig utvikling er fornybar energi.
Det er i dag mulig å produsere store mengder biogass. Dette utnyttes i liten grad i dag.
 
Agri-e vil sammen med våre kunder utnytte fornybar biogass.

Innenfor feltet bioøkonomi er det viktig å se ting i sammenheng. Mange tiltak er gode og smarte men uten å bli sett i en sammenheng, for kostbare. Vi ser alt vi gjør i fugleperspektiv, og kan hjelpe deg til å ta riktige og fremtidsrettet valg som gir styrket økonomi og et bedre miljø.

​Les mer på våre sider eller
Ta kontakt i dag for mer informasjon, og la oss bidra til å sette dine ideer ut i livet

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.