Desentralisert foredling av biogass

Vi tilbyr anlegg for å omdanne energi i form av biogass til strøm, varme og hydrogen

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.

Foredling av biogass

Agri-e utvikler, installerer og drifter anlegg som optimal utnyttelse av biogass. Vi gjør dette ved å bruke biogass som drivstoff i et brenselcellebasert system som sørger for at biogass utnyttes maksimalt og oppgraderes til følgende verdifulle energifaktorer:
 • strøm
 • varme
 • hydrogen 
 • CO2

Litt forenklet ser dette slik ut:
Agri-e%20system_norsk
Agri-e%20anlegg
Dette gir mange muligheter og bruksområder
 • Utnyttelse av husdyrgjødsel og andre biorester fra landbruk og landbruksrelatert industri til økt matproduksjon
 • Videreutvikling, nye muligheter og sirkulærøkonomi i landbruket
 • Mulighet for bevegelse mot et karbon- og energinøytralt landbruk
  • I primærnæringen på den enkelte gård
  • I sekundærnæringen på fabrikkanlegg og transport i landbruksrelatert industri
 • Reduserte energikostnader
 • Fossilfri energiproduksjon
 • Hydrogenproduksjon til transportformål

Teknologi
Systemet er basert på brencelceller, der kjerneteknologien er utviklet av vår samarbeidspart cmr Prototech. 

Hvem er dette aktuelt for? Har du muligheter for, eller vurderer produksjon av biogass er dette meget aktuelt for deg.
Har du tanker om å redusere energikostnadene dine kan du samtidig gjøre en innsats for miljøet.

Anleggene bygges og dimensjoneres etter kundens behov og tilgjengelig biogassmengde.

Dersom du tenker at dette er nok et anlegg som koster og krever, bør du lese linjene under:
 • Agri-e vil eie og drifte anleggene. Dette er en forretningsmodell som gir deg flere fordeler:​
  • Du som sluttkunde får en energipris som er meget konkurransedyktig.
  • ​Du slipper investeringskostnadene - de tar Agri-e
  • ​Du slipper å bekymre deg for å holde anlegget i drift - det gjør Agri-e, vi er like avhengig som deg av at anlegget fungerer og produserer.
 
Agri-e tenker helhetlig og praktisk om utnyttelse av biogass. Vi håndterer alt fra ide til realisering og drift.
Ta kontakt
shutterstock_581506636