Fornybar energi og karbonfangst

Våre anlegg utnytter biogass til fornybar energi og karbonfangst i planteproduksjon

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.

Energiforsyning tilpasset veksthus

Agri-e har kanskje en av bransjens mest optimale løsning for energileveranse til veksthusnæringen.
​Vi kan levere den mengden strøm, varme og CO2 kunden ønsker til enhver tid (døgn-/års syklus).
Med optimal energitilførsel fra Agri-e vil en oppnå økt mat- og planteproduksjon.
​Agri-e vil levere energi til en pris som utfordrer dagens markedspriser.
 

Hvordan kan Agri-e levere veksthusbransjen den optimale energi løsningen?

Agri-e utvikler, installerer, eier og drifter anlegg for optimal utnyttelse av biogass/naturgass.
Gjennom prosessen i anlegget får vi ut følgende verdifulle energifaktorer:
  • strøm
  • varme
  • CO2
  • hydrogen
Lys, varme og CO2 er viktige faktorer for optimal plantevekst og matproduksjon.
Hydrogen er en viktig faktor for nullutslipp i transport.

Energibehov og leveranse
Veksthusnæringen krever mye energi i form av strøm, varme og CO2. Energi fordelingen er ca. 60-70% for strøm og ca. 30-40% for varme.
Selv i Norge med overskudd av ren og rimelig vannkraft, utgjør energikostnadene i veksthusnæringen 25- 40% av de årlige driftskostnadene.
​Dette gjør det utfordrerne økonomisk.

I dag er det noen veksthusprodusenter som ikke benytter CO2, og mange som kunne tenke seg å benytte langt større mengder enn de gjør i dag.
Utfordringen er kostnaden på CO2. Med og uten CO2 tilførsel kan gi en differanse på ca. 15-40 % vekst. Vår løsning vil gi tilførsel av rimelig CO2 uten unødvendig forurensende transport.

For at Agri-e skal kunne levere anlegg som er mest mulig optimal for kunden, har vi et tett samarbeid med Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO)​ på Særheim, Klepp.
De er et av Europas fremste forsknings- og rådgivningsselskap innen veksthusnæringen. (Se også Biofresh som er et prosjekt for å forbedre veksthusproduksjon).
Med Agri-e anlegg kan produksjon av energi og CO2 styres etter veksthusets behov for de forskjellige komponentene. Det er en utfordring i dag, til enhver tid, å balansere tilførsel av lys, varme og CO2, for optimal planteproduksjon.
Verdens klimapolitikk blir norsk landbrukspolitikk​

Norge er et ideelt land for veksthusnæringen

I følge ledende forskere hos NIBIO er Norge et ideelt land for veksthusnæring på grunn av klimaet. For optimal produksjon ønsker en å styre alle faktorer i veksthuset uten ytre påvirkning. Norge har for tiden høyest avling pr m2 av blant annet tomat og agurk i verden.
Norge er kanskje det landet i verden som har den mest klimavennlige produksjonen - store deler av energien kommer fra vannkraft og en bruker svært lite sprøytemidler. Verdenssamfunnet har stort fokus på miljø og ren mat - her har Norge en unik sjanse til å kunne bli en foregangsnasjon og eksportør av ren og miljøvennlig mat. 

​Miljøvennlig og selvforsynt landbruk
I samfunnet har vi store mengder ubenyttet energi fra bioavfall. Ved bruk av Agri-e's system vil en kunne benytte denne energien til økt matproduksjon, og få en betydelig reduksjon av klimagassutslipp - "fra problem til grønn matproduksjon". Her har vi en unik mulighet til at landbruket kan bli selvforsynt med energi, og i tillegg kunne forsyne landbrukets sekundærnæring og transportsektor med miljøvennlig drivstoff - sirkulær økonomi.