Hydrogen - morgendagens drivstoff

Veien til fossilfri transport

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.

Distribuert hydrogenproduksjon

Hydrogen som drivstoff er på full fart inn som en av hoved løsningene for å nå målet om nullutslipp i transportsektoren.
​Ved å benytte biogass/naturgass vil Agri-e levere energi (strøm, varme og CO2) til landbruket, og produsere grønn hydrogen til transport og industri formål.
​Våre systemer er modulbaserte og kan plasseres ved gårdsbruk, gartnerier, landbruksrelatert industri og andre steder der det er tilgang til gass.. Vår løsning gir grønn hydrogenproduksjon i umiddelbar nærhet til kunde/forbruker.
Agri-e vil være en sterk bidragsyter til å løse infrastruktur utfordringer, og produksjonsvolum av hydrogen.


Klimautfordringen
Norge har en ambisjon om å redusere klimagassutslipp med 40% innen 2030.
​Transportsektoren står for det største utslippet, 16,7 % av Norges totale klimagassutslipp.
Skal Norge nå ambisjonene, med redusert klimagassutslipp innen transport, må vi ha gode og effektive løsninger for produksjon av hydrogen. Agri-e vil gi kundene rimelig og lett tilgang på hydrogen.


I henhold til 2018 KPMG Global Automotive Executive Survey.
"Brenselcelle elektriske kjøretøy har erstattet batteri elektriske kjøretøy som årets #1 hovedtrend frem til 2025".
«Fremtidens transportteknologi vil bestå av flere løsninger: Ledere i bilindustrien mener fordelingen i 2040 vil være: Batteri Elektrisk kjøretøy BEV (26%), Brenselcelle Elektrisk kjøretæy FCEV (25%), kjøretøy med forbrenningsmotor ICE (25%) og hybrider (24%)».
shutterstock_585057484
I samfunnet ser en at flere aktører har fått øynene opp for hydrogen og dens unike egenskap som drivstoff.
 • ​Tine har bestilt 2 Nikola One trailere
 • ​Asko jobber med å utvikle 2 trailere sammen med Scania
 • Flere andre transportører har bestilt biler og andre vurderer dette
 • ​De første ferjene og hurtigbåtene er under planlegging
 • ​Flere fylker vurderer nå å benytte hydrogen til kollektivtransport
 • Lastebilforeningen er tydelige på at hydrogen er løsningen for null-utslipp i tungtransportsektoren

En hydrogenbil er en hybrid hvor en har en kombinasjon av brenselceller og batterier. På bildet nedenfor kan du se en forenklet representasjon av en bil med brenselceller (Fuel Cell Vehicle - FCV).

Fordelen er:
 • samme driv linje for brenselceller og batteri.
 • null klimagassutslipp, eneste utslipp er rent vann.
 • samme rekkevidde som for fossilt drivstoff.
 • kort fylle tid.

Hydrogen kan bli produsert på følgende måter:
 • vannkraft, sol og vind energi gjennom elektrolyse prosess.
 • biogass og naturgass gjennom en reformeringsprosess med karbon fangst.


Få mer informasjon og fakta om hydrogen på: hydrogen.no og Hydrogen Consilium.
Hydrogen%20bil