Landbruksrelatert industri

Våre anlegg utnytter biogass fra biorest til fornybar energi og drivstoff

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.

Utnyttelse av industriens egne ressurser

Agri-e har kanskje bransjens mest optimale løsning for energileveranse der en kan utnytte biorest. ​Landbruksrelatert industri har store mengder biorester som de i dag i mange tilfeller betaler for å bli kvitt.
Med vårt system vil de få mulighet til å utnytte det til fornybar energi til byggnings massen og hydrogen til transportflåten. Dette gir en stor gevinst med hensyn til reduksjon av klimagassutslipp og selskapene får rimeligere energikostnader til bygg masse og transport.


Hvordan kan Agri-e levere optimal energiløsning?

Agri-e utvikler, installerer, eier og drifter anlegg for optimal utnyttelse av biogass/naturgass.
Gjennom prosessen i anlegget får vi ut følgende verdifulle energifaktorer:
  • strøm
  • varme
  • CO2
  • hydrogen
Lys, varme og CO2 er viktige faktorer for optimal plantevekst og matproduksjon.
Hydrogen er en viktig faktor for nullutslipp i transport.


​Teknologien vår kan kombineres med annen fornybar energi, som sol og vind. Dette gir mulighet til å øke hydrogenproduksjonen ytterligere når det er overskudd av strøm. Selskapene vil med denne løsningen ha mulighet for fyllestasjoner lokalt ved sine fabrikker, og vil være uavhengige av fossilt drivstoff.

​Mange selskaper opplever i dag forventninger fra kunder om å kunne levere klimanøytrale varer. Ved å utnytte egne ressurser vil selskapene ha en stor konkurransefordel i lav- og nullutslippssamfunnet.
For samfunnet som helhet er det viktig at vi alle bidrar til å resirkulere ressurser og skape balanse i energikjedene - sirkulærøkonomi.

​Det er mange faktorer som avgjør hva som er riktig løsning i hvert enkelt tilfelle. Systemet vårt er modulbasert og har derfor mange muligheter for tilpasninger til den enkelte kundes behov. 

Sammen kan vi skape gode miljøvennlige, grønne og bærekraftige løsninger.
Sirkul%C3%A6r