Agri-e-Logo-horizontal
English 
Kjente ressurser – store muligheter

Utnyttelse av biogass - et miljøtiltak

Hvorfor er det viktig for miljøet?

Miljøavtrykk viktigere enn forpliktelser

​Viktigere enn forpliktelser er erkjennelsen av at vårt levesett og aktivitet gir ett miljøavtrykk. Dette avtrykket må vi på alle områder holde så lavt som mulig. Dette får vi kun til ved å sikre en mest mulig optimal utnyttelse av ressursene til det beste for samfunnet. Skal en lykkes må en se på tvers av sektorer - ressurs tilgang og behov.

Paris-avtalen

Gjennom Paris-avtalen har Norge i forpliktet seg til å gjøre kraftige reduksjoner av klimagassutslipp.
 
På grunn av disse forpliktelsene, snakkes det i dag mye om «det grønne skifte» som må til for å redusere utslippene av CO2, Metan og NOx samt utnytte naturressurser på en mest mulig miljøvennlig måte, og skape en sirkulær økonomi hvor ressurser brukes og gjenbrukes med et minst mulig miljøavtrykk.

Verdens klimapolitikk blir norsk landbrukspolitikk
 
Skal dette bli en realitet må det handling inn i det grønne skiftet. Dette tar vi i Agri-e på alvor og jobber målrettet med hver dag.
 
Gjennom våre produkter skal Agri-e være en sterk bidragsyter til det grønne skiftet.
Alle-SDG-fargerRGB

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.
shutterstock_57211273
Hvor stort skal ditt miljøavtrykk være?

Kjente ressurser - store muligheter

Ved god og effektiv utnyttelse av biogass økes energiuttaket og verdien av produktene til felles gode for alle.

​Dette vil resultere i:
 • Bedre utnyttelse av ressursene som finnes i landbruket - sirkulærøkonomi
 • Redusere klimagassutslipp
  • CO2 og metan fra landbruket
  • CO2, NOX og partikler/sot fra transportsektor
 • Økt matproduksjon
  • Et mer miljøvennlig jordbruk
  • Økologisk jordbruks fordeler og industrielt jordbruks avlinger
 • Produksjon av miljøvennlig drivstoff
  • Hydrogen

Verden bruker 1,5 ganger jordens ressursgrunnlag i året Hva gjør vi?

Eksempelet nedenfor illustrere hvordan Agri-e vil bidra gjennom utnyttelse av ressurser som i dag blir betraktet som et problem.

Et drivhus på ca. 3 mål med tomatplanter i Norge vil ha et effektbehov på ca. 600 kW elektrisk kraft. Ved å benytte biogass gjennom et anlegg fra Agri-e vil det gi følgende:
 • Årlig CO2 fangst på ca. 380 tonn ved at plantene trenger dette som næring for å gi optimal vekst
 • Anlegget vil årlig forbruke 600 tonn metan (biogass) som tilsvarer et utslipp på ca. 15 000 tonn CO2 ekvivalenter.
 • Årlig produksjon på rundt 260 tonn hydrogen som vil dekke behovet til ca. 1 300 privatbiler med en årlig kjørelengde på 20 000 km.
  • Dette vil gi en årlig reduksjon fra veitrafikk på 3 380 tonn CO2.
  • I tillegg kommer reduksjon av NOx og partikkelutslipp ​​

Omregnet til CO2-utslippsreduksjon fra dette ene anlegget vil det komme opp i underkant av 19 000 tonn CO2 ekvivalenter årlig.

Vi i Agri-e mener:
 • «Et redusert klimagassutslipp må komme som et resultat av en bedre utnyttelse av våre ressurser og riktig valg av energikilde.»

Muligheter:
 • Store reduksjoner i klimagassutslippet
 • Optimal utnyttelse av biogass og naturgass
 • Økt mat produksjon
 • Ren, rimelig, pålitelig og bærekraftig energi
 • Nullutslipp i transportsektoren
 • Utnytte potensialet i husdyrgjødsel og annen biomasse


I en verden som bruker 1,5 ganger jordens ressursgrunnlag i året, skal vi fortsette å la dette gå til spille?
Verdens klimapolitikk blir norsk landbrukspolitikk