Bærekraftig energi for alle

Bedre og mer bærekraftig bruk av våre biologiske ressurser

Bærekraftig utvikling

Verdens energiforbruk øker. Dersom Norge og verden skal nå klimamålene, sikre overgangen til mer fornybar energi og samtidig redusere utslippene, trenger vi bærekraftige energisystemer. Vi som jobber i Agri-e bruker vår kompetanse og erfaring til å 
bidra til et avkarbonisert og bærekraftig samfunn.

Vårt bidrag til FNs bærekraftsmål

7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle
 
Hydrogen produsert fra biogass er en bærekraftig energikilde som vil være en viktig del av den globale energimiksen. Agri-e sin produksjon av hydrogen og elektrisitet gir økt energieffektivitet og fleksibilitet for samfunnet. Vi bruker klimanøytrale ressurser i form av organisk biogass som resulterer i fossilfri energiproduksjon og en dobbelt klimagevinst. Energien produseres lokalt, slik at brukerne kan bli selvforsynt med fornybar energi.
 
12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 
Gjennom vår teknologi driver vi bærekraftig og effektiv forvaltning av naturressurser. Konvertering av biogass fra organisk avfall til hydrogen er en stor bidragsyter til en nettoreduksjon i klimagassutslipp, noe som sikrer betydelig reduksjon i avfallsproduksjon gjennom forebygging, reduksjon, resirkulering og gjenbruk.
 
2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk 
 
Agri-e sine systemer konverterer biogass til hydrogen, kraft, varme og CO2 for bruk i drivhus. Grønt og rimelig CO2 leveres til drivhus for optimal produksjon, noe som sikrer bærekraftig matproduksjon og produktivitet som bidrar til å opprettholde økosystemer. I tillegg gir det en betydelig reduksjon i klimagassutslipp - "fra problem til produksjon av grønn mat".
 
8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 
Det grønne skiftet skjer nå. Agri-e bruker kompetanse og erfaring for å skape nye, grønne og varige jobber. Vår teknologi er enkel å implementere, og legger grunnlaget for ny industriell produksjon og eksport, og oppmuntrer til formalisering og vekst av mikro-, små og mellomstore bedrifter.
 
11. Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige
 
Ved å utvikle lokale energisystemer som omdanner biogass til hydrogen, har mindre samfunn muligheten til å bli selvforsynt med fornybar energi, og redusere nivået av byforurensning. Ettersom transportsystemer og industrielle applikasjoner blir oppgradert til å kjøre på hydrogen, er dette til fordel for miljøet og helsen til innbyggerne.
 

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.