Agri-e pilotprosjekt for bærekraftig hydrogenproduksjon

04.mai.2021
Hydrogen vil bli en sentral energibærer i fremtidens energimiks. Agri-e forbereder pilotprosjekt for bærekraftig hydrogenproduksjon fra biogass og naturgass som forventes å stå klart i første halvdel av 2022.
Agri-e pilotprosjekt for bærekraftig hydrogenproduksjon
Viktig skritt videre for en renere transportsektor og økt matproduksjon
Agri-e tildeler Hydrogen Mem-Tech AS (HMT) leveranse til Agri-e pilot prosjekt og partene signerer samarbeidsavtale for utvikling og kommersialisering av teknologi.

Agri-e utvikler nye bærekraftige energisystemer basert på biogass og naturgass. HMT sin separasjonsteknologi inngår i en pilot som skal demonstrere hvordan biogass kan benyttes til produksjon av grønn hydrogen for transport og annen anvendelse. CO2-strømmen fra prosessen vil benyttes til økt matproduksjon i drivhus.
 
Flere arbeidsplasser innenfor miljøteknologi 
Produksjon og levering fra HMT vil skje fra Trondheim. Kontrakten trer i kraft umiddelbart med leveranse i oktober. Prosjektet vil gi ringvirkninger til en rekke leverandører og bidra til flere arbeidsplasser innen miljøteknologi. Avtalen markerer starten på et langsiktig samarbeid, der selskapene i felleskap skal styrke teknologisk utvikling og kommersialisering.
 
Det er svært interessant å se hvordan de forskjellige markedene utvikler seg, for ren hydrogen og fangst av CO2 utvikler seg. Med dette prosjektet, demonstrerer HMT at teknologien også er anvendbar for nye formål. Det synes å være lite tvil om at mange nå tar klimaspørsmålet på største alvor, og er villig til å satse på ny teknologi. Vi ser veldig frem til å arbeide tett med Agri-e fremover, sier Thomas Reinertsen (daglig leder).
 
Vi må omstille oss til en sirkulær økonomi med bærekraftig produksjon, bruk og utnyttelse av ressurser. Med dette prosjektet legger vi til rette for kostnadseffektiv og miljøvennlig produksjon av grønn hydrogen og CO2 fra biogass produsert på avfall. ​ HMT sin separasjonsteknologi er en viktig brikke for å realisere våre mål , sier daglig leder i Agri-e Egil Vigdel.

Testingen av pilotanlegget starter desember 2021 og vil stå klart første halvår 2022. 

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.