Møte med Klima- og MIljøministeren

13.mai.2019
Møte med Klima- og MIljøministeren
Fornøyde deltakere fra møte. Fra venstre: Stavanger Venstres ordførerkandidat Jan Erik Søndeland, Egil Vigdel fra Agri-E, klima- og miljøminister Ola Elvestuen, styremedlemmene Siri Kalvig og Oddvar Skjæveland fra NES og Kjell Husabø fra Agri-E.
Tirsdag 7. mai deltok Agri-e på konferansen "Grønn Verdiskapning i Rogaland". Konferansen ble arrangert av Rogaland fylkeskommune, og samlet deltakere fra Næringsliv, akademia, offentlig sektor, og politisk miljø.

Hensikten med konferansene var å styrke samarbeidet mellom næringsliv, offentlig forvaltning og forskning lokalt og regionalt, med formål å redusere ressursbruken og dermed utslippene samtidig som en styrker grønn næringsutvikling i Rogaland.
 
I etterkant av konferansen var det satt opp et eget møte med Agri-e, Norwegian Energy Solution og klima- og miljøministeren for å sette søkelyset på prosjektet Agri-e driver for utnyttelse av biogass. Dette prosjektet er ett konkret resultat av arbeidet energi klyngen Norwegian Energy Solutions.

Møte hadde spesielt fokus på Hydrogen produksjonen fra biogass, og hvordan denne kan utnyttes for å sørge for nullutslippsløsninger inne maritim transport, og hvordan dette kan åpne opp for hydrogen bruk i annen landbasert tungtransport. For ytterligere underbygge samarbeidet på tvers av sektorer, var vår samarbeids part Norled også representert i møte.

Møte fokusert også på de utfordringer gründerbedrifter møter med tanke på Finansiering.

For utdypende informasjon se følgende nyhets artikkel fra Norwegian Energy Solutions:
"Utfordret klima- og miljø ministeren på finansieringsordninger for gründere"
 
foredrag klima og milj%c3%b8
Daglig leder Egil Vigdel presentere Agri-E for klima- og miljøminister Ola Elvestuen (fra Høyre), Stavanger Venstres ordførerkandidat Jan Erik Søndeland, kommunikasjonsrådgiver Jo Randen fra departementet og Harald Minge fra Næringsforeningen.

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.